2007- Projekt ekologiczny

 

Projekt "Poznaję przyrodę najbliższego otoczenia" (opracowała B. Boboryk, T. Adamowicz)