2010- Uzyskaliśmy tytuł "Kubusiowi Przyjaciele natury"

 

11.06.2010- Przyznano dla naszego żłobka tytuł „Kubusiowi Przyjaciele Natury”! Otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający tytuł, a także upominki i materiały edukacyjne. Panie prowadzące: Jadwiga Matuć, Agata Raukuć i Bożena Ruszkowska dziękują za zaangażowanie wszystkim rodzicom .