2011- Pracujemy nad uzyskaniem certyfikatu Zielonej Flagi

Aby uzyskać ten certyfikat zorganizowaliśmy w naszym żłobku szereg działań. Opracowalismy kodeks ekologiczny i zawiesilismy w holu żłobka. Zawarliśmy w nim najważniejsze kierunki naszych działań ekologicznych. Oto niektóre z nich:

- kontynuowaliśmy zbiórki surowców wtórnych

- uczyliśmy o energii odnawialnej, bioróżnorodności, przyrodzie nieozywionej i ekologicznym stylu życiaW

- wdrożyliśmy wiele rozwiązań w celu oszczędzania energii oraz podniesienia świadomości ekologicznej dzieci i ich rodzin.