2012- Budki lęgowe dla sikorek

Projekt "Budki lęgowe dla sikorek". Celem było zwiększenie liczebności ptaków, tzw. dziuplaków. Na zajęciach dzieci poznawały życie i zwyczaje ptaków na przykładzie sikorki, obserwowały ptaki przylatujące do żłobkowego ogrodu, uczestniczyły w zawieszaniu budek lęgowych na terenie ogrodu, a potem obserwowały je. Projekt będzie kontynuowany. Dzieci będą obserwować czyszczenie budek i czekać na lokatorów w przyszłym roku na wiosnę.