2013- Robimy papier czerpany

Warsztaty robienia papieru czerpanego były podsumowaniem zajęć o recyklingu. Na zajęciach poruszaliśmy problem coraz większej ilości odpadów zaśmiecających Ziemię. Dzieci poznały sposoby ograniczenia ich ilości poprzez segregowanie i recykling, którego główną ideą jest wykorzystanie segregowanych odpadów do przetworzenia. Ze zbieranych starych gazet namoczonych w wodzie zrobiliśmy na tych zajęciach papier, który został wykorzystany do różnych prac wykonywanych przez dzieci.