2014- Audyt końcowy

Audyt podsumowujący wykazał nastepujące zmiany: 

1.Zorganizowano kompostownik w formie skrzyni z oknem do obserwacji, żeby pokazać dzieciom możliwość wykorzystania odpadów kuchennych (obierki, ogryzki) a w przyszłości obserwację zachodzących tam procesów.

2.Wykonano tabliczki z napisem „Zanim otworzysz okno, zakręć kaloryfer", powieszono je przy oknach, które są otwierane.

3. W celu zapoznania dzieci z bezpiecznym poruszanie się po ulicy jesienią odbyło się spotkanie z policjantem, na starszych grupach cyklicznie odbywają się zajęcia uczące zasad bezpiecznego przechodzenia przez ulicę.