2014- Bogaty świat wokół nas

Bioróżnorodność – w najprostszym ujęciu: rozmaitość form życia Najistotniejszym elementem bioróżnorodności jest – różnorodność gatunkowa. Wyraża się ją liczbą gatunków na jednostkę powierzchni lub w danym środowisku. Spośród 1.7 mln znanych dziś gatunków tkankowców około 1 mln to owady (nie występują w morzach), a około 300 tys. to gatunki morskie. Różnorodność biologiczna w Polsce jest dość dokładnie poznana, żyje tu ok. 70 tys. gatunków, w tym ok. 2,7 tys. gatunków roślin naczyniowych, 33-45 tys. gat. zwierząt, w tym ok. 600 gat. Kręgowców. Różnorodność biologiczna Polski jest stosunkowo duża, ponieważ obejmuje środowiska górskie, nizinne, nadmorskie i morskie. 

W działaniach ekologicznych Żłobka tematyka bioróżnorodności zajmuje znaczące miejsce. Ucząc dzieci podstawowej wiedzy o świecie wokół nas, pokazujemy świat od najmniejszego kwiatka, po wielkie drzewa w lesie. Od malutkiej biedronki po zwierzęta polarne, lub te zamieszkujące "gorące kontynenty". Organizowaliśmy już zajęcia o lesie i jego mieszkańcach, ptakach wokół nas, o zwierzętach domowych i gospodarskich, a też zwierzętach polarnych. Miesiąc maj poświęciliśmy na poznanie środowiska przyrodniczego łąki. Bedziemy też jeszcze uczyć się o zwierzętach egzotycznych i postaramy się poznać choć fragmencik środowiska ich życia.  Kilka zdjęć w galerii będzie przypomnieniem tych zajęć.