2014- Otrzymaliśmy Certyfikat Zielonej Flagi

16 września 2014 roku na posiedzeniu członków Kapituły Programu Szkoły dla Ekorozwoju pozytywnie oceniono ekologiczne działania prowadzone w naszym Żłobku i przyznano nam Certyfikat Zielonej Flagi. 

3 października 2014 odbyło się uroczyste przekazanie Zielonej Flagi dla społeczności Żłobka i odsłonięcie okolicznościowej tablicy. W galerii zamieszczono krótkie przypomnienie projektów, jakie zostały przeprowadzone w naszym Żłobku "W drodze po Zieloną Flagę".