2015- Certyfikat Zielonej Flagi dla naszego Żłobka

Międzynarodowy Certyfikat Zielonej Flagi oraz Certyfikat Krajowy Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej za rok szkolny 2014/15 otrzymało 273 placówki z całego kraju.

Placówki, które zdobyły certyfikaty cechuje najwyższa jakość działań dla zrównoważonego rozwoju. W Olsztynie certyfikaty zdobyło 23 placówki, w tym nasz Żłobek, jako jedyny w Polsce.

15 grudnia 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 15 w Olsztynie odbyła się konferencja podsumowująca Program Szkoły dla Ekorozwoju. Certyfikaty i list gratulacyjny podpisany przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty wręczyli: I Zastępca Prezydenta Olsztyna Jarosław Słoma, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 Barbara Bogacz i kierownik Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej Alicja Szarzyńska oraz wizytator Kuratorium Oświaty w Olsztynie Jolanta Kończał.
Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Olsztynie zaprezentowały ciekawy program artystyczny o tematyce ekologicznej. O efektach swojej pracy opowiedzieli przedstawiciele trzech placówek: Żłobek Miejski nr 1 w Olsztynie, Przedszkole Miejskie nr 2 w Olsztynie i Szkoła Podstawowa nr 15 w Olsztynie.