2015- wstępny audyt ekologiczny

Audyt ekologiczny w naszym Żłobku został przeprowadzony  9 grudnia 2014 roku przez dzieci wraz z opiekunami. Wskazał obszary naszych działań ekologicznych podczas realizacji zadań związanych z obecną edycją Zielonej Flagi (2014-2015). W trakcie prac nad audytem przeanalizowano nast. obszary tematyczne: śmieci i odpady, transport i aktywność, zdrowa żywność, zielone tereny.  Analiza wyników pokazała, że w naszych działaniach warto się skupić na zagospodarowaniu terenów zielonych wokół naszego Żłobka, np. :

1. pomalować ściany budynku w kolorowe, żywe barwy

2. na chodnikach namalować plansze do gier  w klasy, itp.

3. dosadzić żywopłot lub inne rośliny oddzielające nasz ogród  od ulicy.

Wyniki audytu stały się podstawą do opracowania kodeksu ekologicznego Żłobka oraz sporządzenia planów działań. Głównym zadaniem, jakiego sie podjęliśmy jest wzbogacenie i urozmaicenie terenu wokół Żłobka. Chcemy stworzyć otoczenie przyjazne dla ptaków i owadów, oraz ciekawe miejsce do zabaw i obserwacji przyrody dla nas. 

Oto nasz kodeks:

PIĘKNE DRZEWA I KRZEWY W OGRODZIE MAMY, O NIE WSZYSTKIE DBAMY I NAZWY ICH ZNAMY.

DO NASZYCH KARMNIKÓW PTASZKI ZAPRASZAMY BO ZIMĄ JE DOKARMIAMY.

LAPIDARIUM PIĘKNE MAMY, KAŻDY KAMIEŃ TUTAJ ZNAMY.

BUDKI LĘGOWE BUDUJEMY, BO CORAZ WIĘCEJ PTASZKÓW MIEĆ CHCEMY.

NA PODWÓRKU NIE ŚMIECIMY BO O CZYSTOŚĆ SIĘ TROSZCZYMY.

GRZĄDKI UPRAWIAMY, Z NICH WARZYWA I ZIOŁA MAMY.

SPACERY LUBIMY, NA PLACU ZABAW SIĘ BAWIMY, A GDY SIĘ ZMĘCZYMY NA ŁAWECZKACH SIEDZIMY.

PO ŁĄCE BIEGAMY, KWIATKÓW NIE ZRYWAMY, TYLKO JE PODZIWIAMY.

OWADY BARDZO LUBIMY, WIĘC DOMKI DLA NICH ROBIMY.

NOWE DRZEWA SADZIĆ CHCEMY, BO DO ŻYCIA ICH POTRZEBUJEMY.

Audyt ekologiczny w naszym żłobku został przeprowadzony 24 lutego 2014 roku przez dwie kilkuosobowe grupy dzieci z opiekunami. Celem audytu było wskazanie obszarów, na których należałoby się skupić w naszych ekologicznych działaniach. Obszary objęte pytaniami audytu odwiedzane były kolejno. Opiekun czytał pytania dzieciom i wspólnie poszukiwano odpowiedzi na nie. Czasem też, pomagali w tym, inni pracownicy żłobka. W kuchni np. na pytania z zakresu zdrowej żywności pomagała p. kucharka, z obszaru śmieci i odpady p. sprzątająca. Potem, na kartce audytu szukano właściwej odpowiedzi w postaci buźki, a niewłaściwą zaklejano. Obszary tematyczne jakie bada formularz audytu, to: śmieci i odpady, transport i aktywność, zdrowa żywność, zielone tereny.Audyt ekologiczny w naszym żłobku został przeprowadzony 24 lutego 2014 roku przez dwie kilkuosobowe grupy dzieci z opiekunami. Celem audytu było wskazanie obszarów, na których należałoby się skupić w naszych ekologicznych działaniach. Obszary objęte pytaniami audytu odwiedzane były kolejno. Opiekun czytał pytania dzieciom i wspólnie poszukiwano odpowiedzi na nie. Czasem też, pomagali w tym, inni pracownicy żłobka. W kuchni np. na pytania z zakresu zdrowej żywności pomagała p. kucharka, z obszaru śmieci i odpady p. sprzątająca. Potem, na kartce audytu szukano właściwej odpowiedzi w postaci buźki, a niewłaściwą zaklejano. Obszary tematyczne jakie bada formularz audytu, to: śmieci i odpady, transport i aktywność, zdrowa żywność, zielone tereny.