Zajęcia

Zabawy tematyczne

CELE: Kształtowanie wyobraźni, spostrzeżeń, myślenia, nauka zwrotów grzecznościowych czynności wykonywanych w życiu codziennym

 

Zabawy ruchowe

CELE: doskonalenie ogólnej sprawności ruchowej dziecka, zapobieganie płaskostopiu, ćwiczenie koordynacji

 

Zabawy dydaktyczne i zabawy umuzykalniające

CELE: Rozwój procesów poznawczych, mowy, pamięci, uwagi, myślenia, wyobraźni, spostrzeżeń; kształtowanie wrażliwości słuchowej

Zabawy manipulacyjno - konstrukcyjne

CELE: Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, kształtowanie wyobraźni, myślenia i spostrzeżeń; kształtowanie sprawności manualnej

 

Zabawy twórcze

CELE: Kształtowanie estetyczne zmysłów, rozwijanie sprawności manualnych, umiejętność posługiwania się różnymi technikami plastycznymi, umiejętność współdziałania w grupie.

Zajęcia prowadzone są przez opiekunki dziecięce według planów rocznych i miesięcznych, dostosowane do pór roku. Uwzględniają sezonowość zmian zachodzących w przyrodzie oraz wydarzenia okolicznościowe np. święta, dzień Babci i Dziadka, dzień Mamy i Taty, dzień Dziecka.

W programach uwzględniamy również tematykę ekologiczną, a projekty i programy opracowywane są przez nasze opiekunki i realizowane przez nie w trakcie zajęć.

Nauka odbywa sie poprzez zabawę na zasadzie dobrowolności. Motywowana systemem zachęt, z założenia ma sprawiać dziecku radość, wzmacniać poczucie wartości i utrwalać pozytywne zachowania.

 

Zajęcia dodatkowe

Rytmika - prowadzi: mgr Małgorzata Raczyńska

wtorek i piątek, godz. 9.00 

 

Nauka języka angielskiego- 2 razy w tygodniu

 (poniedziałek i środa, godz. 14:00)  

 

Przedstawienie Nieformalnego Teatru Animacji- Rodziny Korzunowiczów

1 raz w miesiącu